Η έδρα της εταιρείας

μεταφέρθηκε σε νέο χώρο ,

τα γραφεία μας βρίσκονται ,

Διεύθυνση : Εθνικής Αντιστάσεως 100 ,

Περιοχή : Περιστέρι.