ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Λύση μεταφοράς για κάθε ανάγκη.

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στις μεταφορές τροφίμων με φορτηγά ψυγεία.
  • Η εταιρεία μας ειδικεύεται στις μεταφορές τροφίμων με φορτηγά ψυγεία, τριαξονικα χωρητικότητας 18 & 20 παλετών και επικαθημενα με δυνατότητα φόρτωσης 33 παλετών.
  • Επιπλέον στα οχήματα μας το ωφέλιμο ύψος φόρτωσης φτάνει έως 2,70m.. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στις μεταφορές ευπαθών προϊόντων όπως είναι τα τρόφιμα π.χ. ψάρια, γαλακτοκομικά, παγωτά κλπ. σε θερμοκρασίες συντήρησης (0-5) ή σε κατάψυξη (-18 έως -25).
  • Τηρούμε αυστηρά την αλυσίδα ψύξης μεταφερόμενων προϊόντων με διαδικασίες προψυξης των θαλάμων πριν την φόρτωση και ελεγχόμενη διατήρηση της απαιτουμένης θερμοκρασίας κατά την μεταφορά.
  • Η θερμοκρασία ελέγχεται με καταγραφικά θερμοκρασίας καθόλα την διάρκεια της διαδρομής μέσω τηλεματικής πλατφόρμας που καταγράφει δεδομένα θερμοκρασίας ανά 1’ , στάσης , άνοιγμα πόρτας real time απεικόνιση του στόλου μας.
  • Τα οχήματα μας έχουν την δυνατότητα μεταφοράς προϊόντων σε διαφορετικές θερμοκρασίες . (χώρισμα , διπλά ψυκτικά)
  • Καθημερινά μεταφέρουμε πάνω από 40 τόνους φρέσκου ψαριού από τις μονάδες εξαλιευσης προς συσκευαστήρια και αποθήκες γιαυτο και μας εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.
  • Τα φορτηγά μας διαθέτουν σύγχρονες υδραυλικές πόρτες

Πρότυπα θερμοκρασίας για εφοδιαστική ψυχρής αλυσίδας
Η μεταφορά ελεγχόμενης θερμοκρασίας γενικά κατηγοριοποιείται στα ακόλουθα εύρη θερμοκρασίας:
• (-28 °C to -30 °C) Deep freeze — seafood, meat exports.
• (-16 °C to -20 °C) Frozen — meat, certain types of produce.
• (2 °C to 4 °C) Chill — fruit & vegetables, fresh meat, certain dairy products.
• (2 °C to 8 °C) Pharma — medicines, vaccines.
• (12 °C to 14 °C) Cool-chain — fresh produce, processed food, over-the-counter drugs.

Επικοινωνία