ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Λύση μεταφοράς για κάθε ανάγκη.

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στις μεταφορές τροφίμων με φορτηγά ψυγεία, τριαξονικά χωρητικότητας 18 & 20 παλετών και επικαθήμενα με δυνατότητα φόρτωσης 33 παλετών
  • Επιπλέον στα οχήματα μας το ωφέλιμο ύψος φόρτωσης φτάνει έως 2,70m.. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στις μεταφορές ευπαθών προϊόντων όπως είναι τα τρόφιμα π.χ. ψάρια, γαλακτοκομικά, παγωτά κλπ. σε θερμοκρασίες συντήρησης (0-5) ή σε κατάψυξη (-18 έως -25).
  • Τηρούμε αυστηρά την αλυσίδα ψύξης μεταφερόμενων προϊόντων με διαδικασίες προψυξης των θαλάμων πριν την φόρτωση και ελεγχόμενη διατήρηση της απαιτουμένης θερμοκρασίας κατά την μεταφορά.
  • Η θερμοκρασία ελέγχεται με καταγραφικά θερμοκρασίας καθόλα την διάρκεια της διαδρομής μέσω τηλεματικής πλατφόρμας που καταγράφει δεδομένα θερμοκρασίας ανά 1’ , στάσης , άνοιγμα πόρτας real time απεικόνιση του στόλου μας.
  • Τα οχήματα μας έχουν την δυνατότητα μεταφοράς προϊόντων σε διαφορετικές θερμοκρασίες . (χώρισμα , διπλά ψυκτικά)
  • Καθημερινά μεταφέρουμε πάνω από 40 τόνους φρέσκου ψαριού από τις μονάδες εξαλιευσης προς συσκευαστήρια και αποθήκες γιαυτο και μας εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.
  • Τα φορτηγά μας διαθέτουν σύγχρονες υδραυλικές πόρτες

Ασφαλής και έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων σας.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης δεδομένων και δορυφορικού εντοπισμού των οχημάτων μας με πλήρη καταγραφή κινήσεων και θερμοκρασιών .

H εταιρεία έχει εξοπλίσει όλα τα οχήματα με συστήματα τηλεματικής τα οποία διαθέτουν GIS , GPRS , GPS .

Ο στόλος μας χρησιμοποιεί σύστημα CANBus το οποίο μας παρέχει όλα τα δεδομένα σχετικά με την χρήση οχημάτων , την διαχείριση καυσίμου καθώς και την ορθή προληπτική συντήρηση του στόλου εξασφαλίζοντας ακρίβεια στους χρόνους παράδοσης , ελαχιστοποίησης των βλαβών και μείωση εκπομπής ρύπων .

Επικοινωνία